Privacyverklaring

Je wil je ook online vrijelijk kunnen bewegen.
Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.huisjebijdemolen.nl. Bij interesse doe je een aanvraag voor een verblijf in ons gastenverblijf. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te zijn.

Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld
Uiteraard. Als je een verblijf aanvraagt via het contactformulier, gebruik ik je emailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. Over welke persoonsgegevens gaat het precies? Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van mijn diensten, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je per mail deelt, sla ik
zorgvuldig op. Je gegevens worden tevens verwerkt om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.
Verblijf je in ons gastenverblijf dan wordt i.v.m. het Gemeentelijk Nachtregister behalve naam, adres en woonplaats ook de geboortedatum, nationaliteit, nr. paspoort, kenteken, aankomst – en vertrekdag genoteerd.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening: Verblijf je in ons gastenverblijf, dan vul je het formulier ‘Gemeentelijk Nachtregister’ in. Dit i.v.m. de toeristenbelastingverordening. Dit formulier kan opgevraagd en ingezien worden door de Gemeente.

– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website.
Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze 

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google- diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd
Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden op mijn computer met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSLverbinding
kun je herkennen aan het slotje voor de url van mijn website.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en ik maak het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.